+49 (0)9141 40510 | ✉ info@dotlux.de | Retoure | Karriere

Privacybeleid

 

I. Inleiding

Bedankt voor uw website bezoek bij ons. Wij respecteren uw privacy. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn voor ons zeer belangrijk. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de mate waarin gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Ook willen wij u betreffende dit onderwerp informeren over uw rechten.

 

II Algemene informatie

Hierna informeren wij u overeenkomstig art. 13 DSGVO over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

De verantwoordelijke partij volgens Art. 4 (7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is

 

DOTLUX GmbH, Richard-Stücklen-Str. 7, 91781 Weißenburg, Duitsland.

 

www.dotlux.de/impressum.

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

 

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH, Alexander Bugl, Eifelstraße 55, 93057 Regensburg, e-mail: kontakt@buglundkollegen.de.

 

III. Contact

a. Soort en doel van de verwerking

 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe dient u een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit dient om de aanvraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief. Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, naam en telefoonnummer, enz.) ook verwerkt voor individuele communicatie.

 

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking van de verstrekte gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (Art 6 (1) lit. f DSGVO). Door het verstrekken van het contactformulier en ons e-mailadres willen wij u in staat stellen op ongecompliceerde wijze contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Art 6 (1) (b) DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

persoonlijke contactgegevens

 

d. Ontvangers

 

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de marketingafdeling en, indien van toepassing, orderverwerkers van DOTLUX GmbH.

 

e. Bewaartermijnen

 

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van de aanvraag gewist. Als er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

 

f. Wettelijke / contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

h. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

IV. Het oproepen van onze website

Bij zuiver informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt oproepen, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 

– IP-adres

 

– Datum en tijd van het verzoek

 

– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 

– Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 

– Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 

– Website waar het verzoek vandaan kwam

 

– browser

 

– Besturingssysteem en zijn interface

 

– Taal en versie van de browsersoftware.

 

Onder bepaalde omstandigheden maken wij ook gebruik van een andere dienstverlener om de gegevensbeschermingsverklaring te kunnen weergeven. In dat geval wordt een insluitingscode gebruikt, via welke uw IP-adres wordt doorgegeven aan de genoemde dienstverlener.

Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang gedurende een beperkte periode om een afleiding naar persoonsgegevens te initiëren in geval van onbevoegde toegang of poging tot toegang tot lokale servers en om de gegevensbeschermingsverklaring naar behoren te kunnen weergeven en de door ons gebruikte lettertypen van onze eigen server te kunnen laden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

 

V. Registratie op onze website

a. Soort en doel van de verwerking

 

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, indien nodig. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

 

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking

 

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

persoonlijke contactgegevens

 

d. Ontvangers

 

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de afdeling Marketing en, indien van toepassing, orderverwerkers Carsten Seeberger Mediaservices, die optreden als orderverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

 

e. Bewaartermijnen

 

Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren. Om in dit kader contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 

f. Wettelijke / contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

h. Intrekking van toestemming

 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroeping te allen tijde aan ons kenbaar maken via de contactmogelijkheid aan het begin van deze privacyverklaring.

 

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

VI. hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten (diensten voor de exploitatie en terbeschikkingstelling van de website) dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

 

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-gegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit onlineaanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in samenhang met art. 28 DSGVO (totstandkoming van een overeenkomst). Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor orderverwerking).

 

VII. Uw rechten als betrokkene

Indien persoonsgegevens door u als gebruiker worden verwerkt, wordt u beschouwd als een betrokkene in de zin van de DSGVO. Betrokkenen hebben de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Recht op informatie (art. 15 DSGVO).

Recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens (Art. 16, 17 DSGVO)

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 DSGVO)

Recht op communicatie in verband met de rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking (Art. 19 DSGVO)

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 DSGVO)

Recht op bezwaar (Art. 21 DSGVO)

Recht om verklaringen van gegeven toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de tot op heden geldende toestemming. (Art. 7 lid 3 DSGVO)

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 DSGVO)

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in de afzonderlijke landen

 

 

VIII. Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zal de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin van deze mededeling over gegevensbescherming zijn vermeld.

 

IX. Gebruik van cookies

Naast de hierboven vermelde gegevens worden bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen en die de partij die de cookie instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Ze worden gebruikt om de website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

 

Wij onderscheiden twee categorieën cookies: (a) essentiële cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en (b) optionele cookies ten behoeve van website-analyse en marketing.

 

Het gebruik van optionele cookies is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

Wij beschrijven de optionele cookies die op deze website worden gebruikt in detail in onze cookiebanner.

 

X. Cookie Toestemming Technologie Borlabs

Welke cookiebanner gebruiken wij?

 

Deze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om deze toestemming op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland.

 

Website: https://de.borlabs.io (hierna “Borlabs”).

Wanneer u op onze website komt, worden de volgende persoonsgegevens aan Borlabs doorgegeven:

Uw toestemming(en) of herroeping van uw toestemming(en).

Uw IP-adres

Informatie over uw browser

Informatie over uw eindapparaat

Het tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Borlabs een cookie op in uw browser om de verleende toestemming(en) of de herroeping ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Borlabs-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

 

Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

 

Wij hebben met Borlabs een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat Borlabs de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de DSGVO verwerkt.

 

XI. Gebruik van de Google Tag Manager

a. Type en doel van de verwerking

 

Gebruik van Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers via één interface websitetags kunnen beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

IP-adressen

 

d. Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van DOTLUX GmbH en Google als orderverwerker.

 

e. Bewaartermijnen

Gegevens worden in dit verband alleen verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 

f. Wettelijke / contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

Verwerking buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) kan niet worden uitgesloten.

 

h. Herroeping van toestemming

 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. U kunt uw herroeping te allen tijde kenbaar maken via de contactmogelijkheid aan het begin van deze privacyverklaring.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

 

i. Profilering

 

De tool Google Tag Manager kan worden gebruikt om het gedrag van bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren.

 

XII. Gebruik van Google Analytics

a. Aard en doel van de verwerking

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens verdere bijbehorende diensten geleverd.

 

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

IP-adres (verkort/geanonimiseerd)

Gebruikersstroom op de website

 

d. Ontvangers

 

Medewerkers van de IT- en marketingafdeling van het eigen bedrijf

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland

 

e. Bewaartermijnen

 

Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren. Om in deze context contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 

f. Wettelijke/ contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

g. Doorgifte aan derde landen

Verwerking buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) kan niet worden uitgesloten.

 

h. Herroeping van toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: “Browser Add On to deactivate Google Analytics”.

 

i. Automatische besluitvorming en profilering

 

Het trackinginstrument Google Analytics kan worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt.

 

XIII. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of indien u een inwoner bent van de EU, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), gebruikt voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod.

 

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen (zogenaamde “conversie”).

 

De Facebook-pixel wordt na uw toestemming door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat daaruit geen conclusies over de identiteit van de gebruiker kunnen worden getrokken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Indien wij in het kader van de pixelprocedure gegevens voor matchingdoeleinden aan Facebook doorgeven, worden deze gegevens lokaal in de browser gecodeerd en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend voor het matchen van gegevens die ook door Facebook zijn gecodeerd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Pixel is Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

 

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Daarom algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

U kunt het gebruik van cookies ook wijzigen door uw browsersoftware dienovereenkomstig of in de cookie-instellingen in te stellen. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

XIV. Online aanwezigheid in sociale media (LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken om de daar actieve gebruikers te informeren over onze diensten en om in geval van belangstelling rechtstreeks via de platforms te communiceren. Wij zijn momenteel vertegenwoordigd in de volgende netwerken:

 

https://www.linkedin.com/company/dotlux-gmbh

https://www.facebook.com/dotlux

http://www.youtube.com/user/dotluxgmbh

https://www.instagram.com/dotlux_led/

 

Al onze sociale mediakanalen zijn alleen toegankelijk voor bezoekers van de website via een externe link. Wij gebruiken op onze website geen plugins of andere interfaces die de respectieve netwerken aanbieden voor het insluiten van het aanbod op websites.

 

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens en het verdere gebruik ervan door de sociale netwerken. Zo weten wij niet in hoeverre, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken zich houden aan bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Wij wijzen er daarom uitdrukkelijk op dat gebruikersgegevens (bijv. persoonsgegevens, IP-adres) door de exploitanten van de netwerken overeenkomstig hun richtlijnen voor gegevensgebruik worden opgeslagen en voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

 

Wij verwerken de gegevens van gebruikers in de sociale media voor zover zij contact met ons opnemen en met ons communiceren via bijvoorbeeld commentaren of rechtstreekse berichten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO.

 

LinkedIn

Facebook/Instagram

YouTube

Binnen ons online-aanbod zijn geen functies en inhoud van de LinkedIn-dienst, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, geïntegreerd. Als bezoekers van onze website lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van het socialemediakanaal toewijzen aan het profiel van de gebruiker daar als de gebruiker het LinkedIn-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud en de omvang van het gebruik van de door LinkedIn verzamelde gegevens. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

 

Via externe links op onze website heeft u toegang tot het sociale medianetwerk Facebook. Alle functies in het sociale medianetwerk worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De Facebook-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link.Als u bent ingelogd op Facebook met uw eigen profiel en ons sociale mediakanaal bezoekt, kan Facebook uw bezoek toewijzen aan uw ingelogde profiel. Als u niet wilt dat uw gebruikersaccount aan uw IP-adres wordt gekoppeld, logt u dan uit bij uw Facebook-account voordat u onze website gebruikt.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://facebook.com/privacy/explanation en in het gegevensbeleid van onze Facebook Fanpage, dat u hieronder vindt.

 

 

In ons online-aanbod zijn geen functies en inhoud van de YouTube-dienst, aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, geïntegreerd. De YouTube-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als bezoekers van de website lid zijn van het YouTube-platform, kan YouTube de oproep van het socialemediakanaal aan het profiel van de gebruiker toewijzen als de gebruiker ons YouTube-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud en de omvang van het gebruik van de door YouTube verzamelde gegevens. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u uw YouTube-account op passende wijze kunt aanpassen om uw privacy te beschermen.

 

XV. Gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook

Dotlux GmbH exploiteert een online aanwezigheid op Facebook, een zogenaamde Facebook Fanpage. De volgende aanvullende informatie over gegevensverwerking geldt voor bezoeken aan onze fanpage. Informatie over gegevensbescherming bij Facebook in het algemeen vindt u hier (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

1. gezamenlijke verantwoordelijkheid, contactgegevens, bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming:

 

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de exploitatie van onze Facebook Fanpage conform Art. 26 DSGVO. Daartoe hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wie welke verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming vervult. Deze overeenkomst vindt u hier (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dienovereenkomstig is Facebook primair verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkene over de gezamenlijke verwerking en hem of haar in staat te stellen zijn of haar rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen. Niettegenstaande het bovenstaande informeren wij u hierbij over uw bezoek aan onze Fanpage.

 

Onze contactgegevens zijn:

 

Dotlux GmbH

 

Richard-StücklenStr. 7, Weissenburg in Beieren, Duitsland

 

info@dotlux.de

U kunt Facebook bereiken via:

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Ierland

U kunt Facebook hier online bereiken (https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586)

 

U kunt onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

 

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH

 

Alexander Bugl

Eifelstrasse 55

93057 Regensburg

 

E-mail: kontakt@buglundkollegen.de

 

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook bereiken op

 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens evenals type en doel en het gebruik ervan:

 

a) Gegevens verzameld door Facebook:

 

Als u een Facebook-gebruiker bent, verzamelt Facebook de gegevens beschreven in het Facebook Data Policy onder “What types of information do we collect?”. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunnen cookies met identificatiegegevens, kleine tekstbestanden, nog steeds in uw browser worden opgeslagen, die het mogelijk maken uw gebruikersgedrag te volgen.

 

In de regel worden de gebruikersgegevens bij een bezoek aan Facebook ook door Facebook verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van gebruikersgedrag (ook bij bezoek aan onze fanpagina) worden complexe gebruikersprofielen aangemaakt die Facebook kan gebruiken om de bezoeker binnen en buiten Facebook gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Meer informatie hierover is ook te vinden in het gegevensbeleid van Facebook.

 

Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u hier bezwaar maken (opt-out).

 

b) Door ons gebruikte gegevens (“Page Insights”) en rechtsgrondslag:

 

Facebook verstrekt ons statistieken en gebruiksgegevens die wij kunnen gebruiken om het gebruik van onze Fanpage te analyseren (zogenaamde “Page Insights”). Hierdoor kunnen wij ons aanbod op Facebook voortdurend verbeteren. Als exploitant nemen wij geen beslissingen over de verwerking van insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 van de GDPR, zoals de opslagperiode van cookies op gebruikersapparaten. De primaire verantwoordelijkheid onder de GDPR voor de verwerking van Insights Data ligt bij Facebook en Facebook voldoet aan alle verplichtingen onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights Data.

 

Als sitebeheerder hebben wij geen andere mogelijkheid, ook niet via user tracking, om het gebruikersgedrag op onze fanpagina te evalueren. Het is voor ons ook fundamenteel niet mogelijk om de bezoeker van de fanpagina te identificeren op basis van de pagina-inzichten. In het bijzonder hebben wij volgens de overeenkomst niet het recht om van Facebook te eisen dat het individuele bezoekersgegevens vrijgeeft. Identificatie is voor ons alleen mogelijk als wij individuele profielfoto’s “likes” voor de pagina kunnen toekennen; dit is echter alleen mogelijk als onze fanpagina door de betreffende bezoeker met “likes” is gemarkeerd en de “likes” op “openbaar” zijn ingesteld.

 

Welke informatie Facebook gebruikt om pagina-inzichten te creëren, vindt u hier.

 

De exploitatie van de Faceboook-fanpagina en het gebruik van de page insights dient ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve externe presentatie en efficiënte communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Dit belang rechtvaardigt de exploitatie van de pagina zowel met betrekking tot de legitieme belangen van Facebook-gebruikers als met betrekking tot bezoekers van onze fanpagina die geen Facebook-account hebben. Dienovereenkomstig is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

 

3. delen van gegevens met derden:

 

De door Facebook verzamelde gegevens worden gedeeld en verwerkt in het hele Facebook-concern. Het Facebook-concern omvat bijvoorbeeld ook Instagram, WhatsApp en Oculus. Via Facebook verzamelde informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde reclame aan de gebruiker te tonen op Instagram, of informatie van WhatsApp wordt gebruikt om op Facebook actie te ondernemen tegen accounts die spam versturen via WhatsApp. Deze informatie is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook onder “Hoe werken de Facebook-bedrijven samen?”.

 

De verwerking van gegevens door Facebook kan de overdracht van gebruikersgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden, met name de VS.

 

4. recht op bezwaar:

 

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat een bijzondere situatie wordt gespecificeerd. Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, volstaat het om een e-mail te sturen naar info@dotlux.de.

 

5. rechten van de betrokkene:

 

U hebt het recht om uw toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten. Bovendien hebt u recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO, recht op correctie overeenkomstig art. 16 DSGVO, recht op verwijdering overeenkomstig art. 17 DSGVO, recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO, alsmede recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 21 DSGVO. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO).

 

In principe kunt u uw rechten als betrokkene zowel tegen Facebook als tegen ons doen gelden. Aangezien alleen Facebook rechtstreeks toegang heeft tot uw gebruikersgegevens, kunt u uw rechten inzake gegevensbescherming het beste tegen Facebook doen gelden.

 

XVI. Google Ads Remarketing

a. Type en doel van de verwerking

 

Wij gebruiken de functie remarketing of “soortgelijke doelgroepen” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De applicatie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.

 

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

persoonsgegevens

 

d. Ontvangers

 

IT- en marketingmedewerkers

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

 

e. Bewaartermijnen

 

Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist. Om in deze context contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 

f. Wettelijke / contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met Google standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten.

 

h. Intrekking van toestemming

kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

 

i. Automatische besluitvorming en profilering

 

Het trackinginstrument kan worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt.

 

XVII. Gebruik van ingesloten YouTube-video’s

a. Type en doel van de verwerking

 

Op sommige van onze websites sluiten wij YouTube-video’s in. De exploitant van de desbetreffende plugins is YouTube, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina’s je bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag persoonlijk aan jou toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw YouTube-account. Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

 

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking

 

De rechtsgrondslag voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

c. Gegevenscategorieën

 

indien persoonsgegevens worden gebruikt

 

d. Ontvangers

 

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van DOTLUX GmbH en YouTube als dienstverlener.

 

e. Opslagtijden

 

Wie de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft bij het bekijken van YouTube-video’s geen dergelijke cookies te verwachten. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

f. Wettelijke/ contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

De verwerking kan ook buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden. Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met de aanbieder de standaardcontractbepalingen van de EU gesloten.

 

h. Herroeping van toestemming

 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

 

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

XVIII. Gebruik van onze webshop

Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de verwerking van contracten is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

 

Bij het gebruik van de webshop worden alleen gegevens van Google Analytics verwerkt.

 

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.

 

Wij zijn handels- en belastingrechtelijk verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar te bewaren. Wij beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Om onbevoegde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

XIX Nieuwsbrief

a. Aard en doel van de verwerking

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u per e-mail de nieuwsbrief toe te zenden waarop u zich heeft ingeschreven. Uw naam wordt vermeld om u persoonlijk te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om u te kunnen identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in de nieuwsbriefdienst of technische omstandigheden). Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de “double-opt-in” procedure. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van de hierbij gevraagde reactie. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

 

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, art. 7 DSGVO juncto § 6 lid 2 TTDSG) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

 

c. Gegevenscategorieën

 

E-mailadressen, voornaam, achternaam, bedrijfsadres

 

d. Ontvangers

 

Ontvangers van de gegevens zijn interne marketingmedewerkers en Mailchimp als orderverwerker.

 

e. Bewaartermijnen

 

De gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming bestaat. Daarna worden ze verwijderd.

 

f. Wettelijke/ contractuele verplichting

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief toesturen.

 

g. Doorgifte aan derde landen

 

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij met Mailchimp…. standaardclausules inzake gegevensbescherming gesloten.

 

h. Intrekking van toestemming

 

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor de verzending van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Een link hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons via de in deze gegevensbeschermingsinformatie genoemde contactmogelijkheid op de hoogte stellen van uw herroeping.

 

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

XX. Informatievereisten in het sollicitatieproces

a. Soort en doel van de verwerking

Wij verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Sollicitatiegegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure, voor zover gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures.

In het kader van de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten gegevens aan ons verstrekken. De noodzakelijke sollicitatiegegevens zijn gemarkeerd als wij een online-formulier aanbieden, anders vloeien ze voort uit de functiebeschrijvingen en omvatten in wezen persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, CV en getuigschriften. Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken. Door een sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure op de wijze en in de mate zoals in dit privacybeleid is uiteengezet. Indien voorzien, kunnen sollicitanten hun aanvragen bij ons indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden overeenkomstig de stand van de techniek in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar bewerbung@dotlux.de sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet gecodeerd zijn en dat sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat ze gecodeerd zijn. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan liever een onlineformulier te gebruiken of de sollicitatie per post te versturen. De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen bij een succesvolle sollicitatie door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie.

 

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van uw gegevens dient primair voor de totstandkoming van de arbeidsverhouding conform art. 88 lid 1 DS-GVO juncto § 26 lid 1 BDSG.

 

c. Gegevenscategorieën

Curriculum vitae, contactgegevens, referenties, certificaten. Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 DSGVO worden verstrekt, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig art. 9 lid 2 letter b DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens, zoals zwaar gehandicaptenstatus of etnische afkomst).

 

d. Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de HR-afdeling, leidinggevenden

 

e. Bewaartermijnen

Behoudens een gemotiveerde herroeping door de sollicitant worden de gegevens na het verstrijken van een periode van zes maand(en) verwijderd, zodat wij eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen in het kader van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de eisen van de belastingwetgeving.

 

f. Wettelijke / contractuele verplichting

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens na de opslagperiode, bijvoorbeeld om te worden opgenomen in onze kandidatenpool, is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. U kunt deze toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

 

g. Doorgifte aan derde landen

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

h. Intrekking van toestemming

Wanneer een sollicitatie naar een vacature niet wordt gehonoreerd, worden de gegevens van sollicitanten verwijderd. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde het recht hebben. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens na afloop van de opslagperiode te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroeping te allen tijde kenbaar maken via de contactmogelijkheid aan het begin van deze privacyverklaring.

 

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.